Termékek

Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelem kiemelten fontos az Optimall Optika Kft. számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

 1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?


Az alábbi cégek kezelik azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ezen vállalatok felelnek a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében. 

 

Cégnév:                        DDSWEB Kft.

Székhely:                      2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 10. 4/1.

Cégjegyzékszám:          07-09-019753

Adószám:                     23115727-2-07

Képviselő:                     Mándi Zsolt

Telefonszám:                +36 20 41 41 875

E-mail cím:                   info@ddsweb.hu

Honlap:                        www.ddsweb.hu

 

Cégnév:                         InCash Ügyvitel Zrt.

Székhely:                      1139 Budapest, Forgách utca 19.

Cégjegyzékszám:          01-10-049156

Adószám:                     25844034-2-41

Képviselő:                     Petrovics András

Telefonszám:                (1) 238-0814


 

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tároljuk. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik.

 

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adataihoz kizárólag az Optimall Optika Kft., valamint a fent említett két vállalat fér hozzá. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel.

 

Mik az Ön jogai?

 • Hozzáférési jog:  

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot az Optimall Optika Kft. munkatársaival és személyes adatait e-mailben elküldjük.

 • A helyesbítés joga:  

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. 

 • A törléshez való jog: 

Jogában áll személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

 

 • folyamatban lévő ügye van az Optimall Optika Kft.-vel
 • nyitott megrendelése van
 • rendezetlen tartozása van az Optimall Optika Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül

 

 • A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést. 

 

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 

 • követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

 

 • A korlátozás joga: 


Joga van kérelmezni, hogy az Optimall Optika Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 

 • ha ellenvetése van a feldolgozással szemben az Optimall Optika Kft. jogos érdeke alapján, az Optimall Optika Kft. korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig
 • ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, az Optimall Optika Kft.-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig
 • ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
 • ha az Optimall Optika Kft-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

 1. Hogyan gyakorolhatja a jogait?


Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért odaadó ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az info@optimall.hu mail címen.

 

Adatvédelmi munkatárs (Data Protection Officer, DPO):

 

Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal a zoltan.nagy@optimall.hu e-mail-címen léphet kapcsolatba.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:  


Ha úgy gondolja, hogy az Optimall Optika Kft. személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 

cím:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:           1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:               ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:              +36 (1) 391-1400

fax.:                   +36 (1) 391-1410

honlap:              www.naih.hu

 

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:


Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a Controller személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.